Bergersen Arkitekter sparer tid og penger med FlexiJet

06. april 2018

Bergersen Arkitekter har sett nytten av FlexiJet ved å måle opp eksisterende bygg for den raskeste veien fra oppmåling til BIM-modell.

«Bergersen Arkitekter har vært ARCHICAD-brukere siden vi anskaffet oss ARCHICAD 4.55. året 1995» sier Iver Berg Blomsøy, Arkitekt MNAL hos Bergersen Arkitekter AS.

«Vi fikk høre om FlexiJet gjennom det årlige ARCHICAD-kurset for nye versjoner, samt egen nysgjerrighet etter å prøve nye metoder for oppmåling av komplekse bygg. Grunnen til at vi ville prøve dette, er fordi kontoret allerede bruker ArchiCAD og Flexijet ville spare prosjektet for mye tid. Vi valgte å prøve dette ut på et eksisterende bygg med kompleks og gammel konstruksjon. I tillegg var det spennende å finne et produkt som snakket direkte med ARCHICAD i forhold til oppmåling.»

Om FlexiJet
Flexijet er koblet mot ARCHICAD slik at BIM-modellen oppstår mens man måler. Systemet består av et stativ, en tilt- og svivelenhet og laseravstandsmåleren Leica Disto, som måler avstander og vinkler. Dette er koblet trådløst med bluetooth til en bærbar PC med ARCHICAD og en plug-in app.

Klare fordeler med FlexiJet
«Ved oppmåling av eksisterende bygg bruker vi ofte i samarbeid med byggherre å engasjere lokale oppmålingsfirma som Nidaros Oppmåling. Denne oppmålingen er ofte med strek og punkter, i 2D eller 3D som brukes som underlag for å bygge opp en 3D-modell. Grad av oppmåling og type, avhenger av hvilke tiltak som skal gjøres i et prosjekt. I noen prosjekt benytter vi oss av eksisterende tegning og oppmåling er begrenset til utvalgte områder hvor prosjektert løsning «krever» dette. I andre prosjekter har vi forskjellige bruk av punktsky da nøyaktigheten av eksisterende bygg er viktig for å oppnå et godt resultat og prosjekt. Fordelene med FlexiJet er at det snakker direkte med det programmet vi prosjekterer og tegner i og sparer tid.» ifølge Blomsøy.

Skiller seg ut
Det er viktig er å avklare nøykatighetsgrad før oppmålingen starter. For en arkitekt som benytter seg av en punktsky og må bygge opp modellen selv, blir man tvunget til å bli kjent med byggets unøyaktigheter og ta avgjørelser basert på dette. Med FlexiJet forholder man seg til oppmålingen på en annen måte, da modellen blir etablert under oppmålingsprosessen og er ferdig modellert når den blir overlevert til arkitekt.

Om Bergersen
Kontoret ble etablert i 1955 av Arkitekt Knut Bergersen, født i Trondheim i 1915. Bergersen Arkitekter er med dette det arkitektkontoret i byen som har vært lengst i drift, og støtter seg på en lang tradisjon med nyskapende og kreativ problemløsning med sterk faglig forankring. Det som særpreger kontorets arbeid er mange sentrumsnære prosjekter med utfordrende beliggenhet. Dette gjelder både rehabiliteringsprosjekter og nybygg, hvor blant annet antikvariske vurderinger er sentrale.

Kontoret har i de siste årene jobbet mer og mer bevisst med innovative energiløsninger og miljøspørsmål i prosjektene, og har vunnet flere konkurranser på bakgrunn av denne kompetansen. Kontoret gjennomgikk i juni 2009 startpakkekurs i regi av NAL Ecobox og fikk miljøfyrtårnsertifisering 2014.

 

Flexijet

Kontakt oss

Copyright © 2020 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring