Habitat Haus

15. February 2018

«Dette er boliger som utfordrer konvensjonene om privat eierskap som veien til lykken.» Odd Øverdahl, sivilarkitekt Asplan Viak.

Konkurranse om byøkologiske boliger
Asplan Viak vant konkurransen om å prosjektere byøkologiske boliger i Hausmannskvartalet i Oslo i april. Utbygger for prosjektet er Urbanium AS. Habitat Haus er forslaget som vant konkurransen for Asplan Viak og viser deres tolkning av hva byøkologi og byøkologiske boliger kan bety i Oslo i 2017.

Habitat Haus er boliger som tilbyr fellesløsninger og felleskap i et mangfoldig kulturkvartal. Dette prioriterer miljøet fremfor komfort, men gir likevel beboeren anledning til å tilpasse boligen til egen livsstil. I tillegg tilbyr boligene et alternativ til boligkjøpere som enten av økonomiske eller ideologiske grunner ønsker noe som viker fra standardboligen. Dette er en økende trend for.

Fremtidens svar på boliger
Etterspørselen etter andre typer boliger ligger til grunn for dette prosjektet. Boligmarkedet i Oslo domineres av konvensjonelle leiligheter med tradisjonelle og lettselgende løsninger. Tilbudet av boliger som prioriterer annerledes mellom for eksempel privat og felles, kostnad og komfort er så å si ikkeeksisterende.

Boligene i Habitat Haus kommer i ulike størrelse og med ulike grader av fellesløsninger. De spenner fra atelierleiligheter til enkeltrom i kollektiv. Atelierleilighetene som ligger i første etasje har egne bad og kjøkken, mens i de øvrige etasjene er det bofellesskap med ulik grad av delingsløsninger. Alle boenhetene har felles gårdsrom og takterrasser. I tillegg har de tilgang til fellesvaskeri, felleskjøkken, gjesterom og dagligstue.

For å redusere prisene på enhetene, er boligene foreslått bygget som «DIY-housing» eller «Naked houses», dvs med et minimum av installasjoner. Det betyr at boligen leveres kun med et enkelt bad og et påkoblingspunkt for kjøkkenvask.  Kjøkkeninnredning, delevegger og eventuell hems er noe beboeren finansierer selv, noe som kan redusere kostnadene med opptil 40% sammenlignet med en konvensjonell løsning.

Byøkologi og økonomisk bærekraft
Begrepet byøkologi omfatter sosial bærekraft og et ønske om mangfold. Økonomisk bærekraft har som mål å senke terskelen for boligkjøpere mens teknisk bærekraft skal gi et bygg med lite miljøfotavtrykk, lavt energiforbruk og holdbare løsninger.

For å oppnå disse målene, har Asplan Viak lagt til grunn en enkel økonomisk betraktning: Hvis flere er med på å dele grunnkostnadene, blir den enkelte bolig billigere. På samme måte kan flere beboere sammen finansiere flere fellesfasiliteter som igjen legger til rette for en større grad av sosial samhandling. Høy utnyttelse og effektivt byggeri er nøkkelen til å realisere lavkostboligen. Samtidig kan høy utnyttelse også være nøkkelen til god bokvalitet. «Vi har tegnet robuste, rimelige boliger med rom for felleskap hvor beboerne får muligheten til å bestemme og utforme både innhold i boligene og prosjekter i fellesarealene.»

 

ArchiCAD

Kontakt oss

Copyright © 2021 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring