Det bygges for livet på Tønsberg sykehus!

30. October 2018

–  ord basert på en samtale med Steen Sunesen, Arkitekt M.Arch./tverrfaglig ansvarlig digitalisering /BIM hos LINK arkitektur.

Sykehuset i Vestfold skal få nye bygg for psykiatri og somatikk. Prosjektet startet opp i 2016 og skal landes i 2021. Men før nytt kunne oppføres måtte gammelt rives. Sykehuset ligger tett omkranset av bebyggelse og et pulserende byliv, og hadde ikke tilgjengelig tomteareal for nye 42.000 kvadratmeter sykehus.

Oppdragsgiveren for prosjektet er Sykehuset i Vestfold under Helse Sør-Øst HF. CURA-gruppen er prosjekteringsgruppen som inngikk den omfattende prosjektavtalen basert på et foreliggende skisseprosjekt.

En av aktørene i CURA-gruppen er LINK arkitektur som har en ikke ubetydelig rolle i prosjektet. LINK arkitektur har kontorer i Norge, Sverige og Danmark, og er godt rustet for oppgaven med erfaring fra sykehusbygg og helseinstitusjoner i alle de tre landene.

Likevel, Tønsberg-prosjektet stiller i en klasse for seg når det gjelder krav til samarbeid, smidighet og fremdrift. Og det vet arkitekt Steen Sunesen alt om, han er gruppeleder med ansvar for tverrfaglig digital samhandling i prosjektet.

Fra listen over suksesskriterier for prosjektet nevnes 10 % reduksjon av prosjektkostnad, 50 % reduksjon av byggetid for alle konstruksjoner over terreng, og 0 byggefeil ved overdragelse. Samtidig skal det leveres en digital modell av bygget som skal kunne brukes som dokumentasjon av bygget i hele dets levetid.

Kvalitet, tid og kostnad- i tilsvarende prosjekter gjelder det at to av de tre kravkriteriene innfris. Men ikke for Tønsberg-prosjektet, her kreves det at alle treffer mål. Ett viktig bidrag i sammenhengen er å i størst mulig grad benytte integrert organisering av prosjekterende og utførende, samt bruke moderne teknologi og prosesser.

Men først og sist handler det om å etablere kommunikasjon gjennom å skape en digital plattform der alle faggrupper og miljøer spiller sammen. Utviklingen i prosjektet dokumenteres i åpen BIM, og byggeprosessen følges fra ulike arenaer.  Sømløst samarbeid på intranett, eller over internett, gjør kommunikasjonen til enhver tid oppdatert og synkronisert, samtidig som alle involverte får tilgang til ressurser, informasjon og ekspertise. Det er ingen begrensinger på antall deltagere. Og alt skjer i sanntid.

Aktørene møtes også jevnlig på et eget prosjekteringskontor rett ved byggegropen hvor alle prosjektaktører sitter. Det gjør det mulig å snakke direkte sammen, og effektivt finne løsninger som passer for alle parter.

I tillegg til sin arkitektutdannelse er Sunesen utdannet som prosjektleder på BI og har VDC utdannelse fra Stanford University. Før han begynte i LINK arkitektur hadde han 6 års fartstid som daglig leder i buildingSMART Norge, en non-profitt organisasjon som utvikler og implementerer løsninger for åpen BIM.  Sunesen er opptatt av at digital, intelligent informasjon skal kombineres med moderne LEAN metodikk. BIM og LEAN gir klare effektiviseringsgevinster. Hvert møte har sitt mål. Hver beslutning fører til handling. Og alle aktiviteter skal skape verdi for prosjektet.

Prosjektet stiller store krav til de digitale verktøy som brukes. Arkitektene bruker ARCHICAD i prosjekteringen.  Sunesen understreker at de er helt avhengig av de beste verktøyene for å jobbe lønnsomt i et krevende prosjekt som dette – og at ARCHICAD er et fleksibelt verktøy som gjør det mulig å tilpasse prosesser etter prosjektets behov, og samtidig levere informasjon i høy kvalitet.

Tønsberg-prosjektet ledes og drives effektivt, målrettet og profesjonelt. Som det første i Norge gjennomføres prosjektet med IPD gjennomføringsmodell hvor alle prosjekterende, og hovedentrepenør Skanska, har en felles kontrakt med byggherren.  Det påvirker samarbeidet positivt når alle aktører deler felles risiko og gevinst. Sunesen forteller at det er stor entusiasme rundt prosjektet. Aktørene opplever fellesskap, og at de ikke bare kommuniserer, leder og bygger, men at de også utvikles faglig.  Det er mye jobb og ansvar, men også klart spennende å jobbe for en så visjonær oppdragsgiver:

Byggherren skaper nye digitale verktøy underveis for å binde sammen effektive prosesser med den digitale informasjonsstrømmen. De har laget en database for saksoppfølging og beslutninger, en løsning for å foto-registrere alt som skjer på byggeplassen og i driftsfasen koblet til den digitale modellen. Og det utvikles en løsning som kan koble den digitale modellen med all system- og produktinformasjon for drift av bygget. Det er den mest avanserte løsningen i verden, og alt er basert på åpne standarder. Prosjektprosessen gir dermed gevinster med stor overføringsverdi.

”Den beste prosjektstemningen jeg har opplevd”, sier Sunesen. Som ukentlig tar turen til Tønsberg for å følge byggingen, og å avholde møter med gruppen sin der nede.

Visjonen til LINK arkitektur er å ”skape rom for bedre liv”. Og det er nettopp det som i sum bygges for sykehuset i Vestfold:
Rom for livet –rom for pasienters, ansattes og pårørendes liv, helse og trygghet.

Steen Sunesen

CURA gruppen; Bølgeblikk arkitekter/ LINK arkitektur/ LINK Landskap/ Multiconsult/ Hjellnes Consult/ Erichsen & Horgen. I tillegg Skanska som entreprenør.
Fagområder: Sundhed / BIM – Bygnings Informasjons Modellering / Landskap / Arkitektur / Interiør / Universell utforming / Beskrivelse arkitektfag
Miljøaspekt: BREEAM Very Good
Motatte priser: The BuildingSMART International Award. Heroes of open BIM, Category Design 2017. Bygg21 ”Beste Praksis” 2017.

LINK arkitektur har 15 kontorer med rundt 470 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret i Norge ligger i Kirkegata 4 i Oslo. LINK tilbyr en bred kompetanse innen alle arkitektytelser, urbanisme, plan, landskap, interiør, industri og produktdesign. Påtar seg, og har bred erfaring fra store og små prosjekter innen bolig, næringsbygg, samferdsel, industri, by og stedsutvikling, offentlige bygg, idrettsanlegg helse og omsorg, utdanning/forskning og kulturbygg.

(Illustrasjon: fotos – av Steen Sunesen, og av sykehuset.)

ArchiCAD

Kontakt oss

Copyright © 2021 Graphisoft NO. All rights reserved

Developed by sommersethdesign.no / powered by wordpress.org

MENU

Vi bruker cookies for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema. Da vil din e-postadresse lagres for å utføre det du ber oss om. Les mer i vår personvernerklæring